CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân viên văn phòng ( 2 nữ), 1 tài xế giao hàng (xe tải nhỏ, xe máy)

- Mức lương: thỏa thuận.

- Liên hệ số điện thoại: 0763 879 171 (Mr.Hán)

Các bài khác